Pneumatic Spring Return Actuator – Single Act
(APSS)

2020-09-30T06:10:06+00:00

دارای مکانیزم اسکاچ یوک ربع گرد متناسب با استانداردهای ISO 5211 برای اتصال بر روی شیر  بیشترین گشتاور خروجی Nm 300،000 محدوده دمای استاندارد بین 20- تا 85+ درجه سانتیگراد محدو [...]