GAS OVER OIL ACTUATOR

مزیت اصلی محرک Gas-Over-Oil، تغذیه آن از خط اصلی است و نیازی به منبع تغذیه جداگانه برای باز و بسته نمودن شیر ندارد. شرکت راسا کنترل فرآیند با در اختیار داشتن دانش فنی تولید محصولات و یک ساختار منسجم برای تولید صنعتی و همچنین یک تیم متخصص ارائه کننده این اکچوئیتور مطابق با درخواست مشتری و بر اساس استانداردهای بین‌المللی است.

راسا کنترل فرایند

شرکت دانش بنیان راسا کنترل فرایند با تلاش مدیریت و پرسنل کارآمد و با هدف مشتری مداری، ارتقاء بهره وری و بهبود مستمر کیفیت در عمر کاری خود همواره سیر صعودی داشته و چشم اندازی به مراتب فراتر از دست آوردهای کنونی خود را در نظر دارد. با توجه به توان بالای علمی و امکانات وسیع و تلاش بی وقفه کارکنان این مجموعه نیل به اهداف این چشم انداز و همچنین اهداف متعالی صنعت نفت و گاز کشور عزیزمان ایران امری قابل دستیابی می باشد.